Jelentkezési és lemondási feltételek

1. Az élménysétákra való regisztráció csak akkor érvényes, ha a jelentkezés leadását követően a megadott számlaszámra a Vendég a teljes összeget elutalta.

2. Az élményséták lemondása kizárólag írásban, elektronikus formában történhet meg, szóbeli vagy telefonos lemondás önmagában nem elegendő.

3. Az élményséták kötbérmentesen lemondhatóak 24 órával az indulás előttig. A kötbér összege 24 órán belül a részvételi díj 100%-a.

4. Kivételt képeznek azok a séták, ahol speciális lemondási feltételekkel rendelkező programokat illeszt a Szervező a csomagba pl. hajózás vagy éttermi szolgáltatás. Ezeknél a programoknál lemondás esetén 72 órával az indulást megelőzően már kötbért számol fel a Szervező.

Speciális lemondási feltételek bizonyos programoknál:

– 72 órával a séta indulását megelőzően 50% kötbér a teljes részvételi díjból

– 48 órával a séta indulását megelőzően 75% kötbér a teljes részvételi díjból

– 24 órával a séta indulását megelőzően 100% kötbér a teljes részvételi díjból

5. Egyéni elbírálás alapján, a felmerült lemondási okra való tekintettel (igazolt COVID betegség esetén) a Szervező a kötbér felszámításától eltekinthet COVID 19 világjárványra való tekintettel.

Ugyanezen okból kifolyólag a Szervező/Sétavezető betegsége vagy annak gyanúja, esetleges karantén esetén vis major helyzetnek tekinthető, ilyenkor az utolsó pillanatig lemondhatja a programot és köteles visszafizetni minden résztvevő számára a befizetett részvételi díjat.

6. A Kormány 194/2021. (IV. 26.) rendelete értelmében szabadtéren és teraszokon védettségi igazolvány nélkül lehet részt venni programjainkon. Azon élménysétáknál, ahol zárt térben (is) zajlik a séta, előzetesen jelezni fogjuk a védettségi igazolvány szükségességét.

7. Az aktuális járványügyi előírásoknak minden esetben minden résztvevőnek eleget kell tennie, ellenkező esetben a Szervező visszautasíthatja a Vendég élménysétán való részvételét.

8. Szabadtéri élményséták esetében a Szervező nem számíthat fel kötbért az időjárási körülmények miatti lemondás esetén, ha azok valóban nem teszik lehetővé a séta lebonyolítását.

Ha a séta indulása előtt 1 órával az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a program megvalósítását és várhatóan a séta idején is fennáll ez a helyzet, akkor a Szervező lemondhatja a programot, ez esetben a teljes részvételi díjat visszautalja a Vendég számlájára. Rossz időjárási viszonyok esetén a Szervező felajánlhat más jellegű- vagy rész programot, ez esetben a Vendég ezt nem köteles elfogadni.

9. Ha nem jön össze az előzetesen kijelölt minimális létszám egy adott élménysétára, akkor a Szervező a programot további következmény nélkül lemondhatja.

10. Kérjük, hogy csakis egészségesen, mentálisan és fizikailag megfelelő állapotban, ápolt külsővel vállalja az élménysétán való részvételt! Ha a Szervező a helyszínen úgy ítéli meg, hogy a Jelentkező ezen feltételeknek nem felel meg és veszélyezteti a többi résztvevő egészségét és/vagy a program megvalósíthatóságát, akkor a részvételi díj visszafizetése mellett elutasíthatja a Jelentkező élménysétán való részvételét.