Taking too long? Close loading screen.

Jelentkezési és lemondási feltételek

1. Az élménysétákra való regisztráció csak akkor érvényes, ha a jelentkezés leadását követően a megadott számlaszámra a Vendég a teljes összeget elutalta.

2. Az élményséták lemondása kizárólag írásban, elektronikus formában történhet meg, szóbeli vagy telefonos lemondás önmagában nem elegendő.

3. Az élményséták kötbérmentesen lemondhatóak 24 órával az indulás előttig. A kötbér összege 24 órán belül a részvételi díj 100%-a.

4. Kivételt képeznek azok a séták, ahol speciális lemondási feltételekkel rendelkező programokat illeszt a Szervező a csomagba pl. hajózás vagy éttermi szolgáltatás. Ezeknél a programoknál lemondás esetén 72 órával az indulást megelőzően már kötbért számol fel a Szervező.

Speciális lemondási feltételek bizonyos programoknál:

– 72 órával a séta indulását megelőzően 50% kötbér a teljes részvételi díjból

– 48 órával a séta indulását megelőzően 75% kötbér a teljes részvételi díjból

– 24 órával a séta indulását megelőzően 100% kötbér a teljes részvételi díjból

5. Egyéni elbírálás alapján, a felmerült lemondási okra való tekintettel a Szervező a kötbér felszámításától eltekinthet. A COVID 19 világjárványra való tekintettel ha valaki megbetegszik vagy hatósági karanténba kerül vagy csak simán nem érzi jól magát, akkor ezt vis major helyzetként tekintjük, ez esetben az utolsó pillanatban is lemondhatja a programot vagy átruházhatja másra.

Ugyanezen okból kifolyólag a Szervező/Sétavezető vis major helyzetben (betegség vagy annak gyanúja, karantén) szintén az utolsó pillanatig lemondhatja a programot, ilyen esetben köteles visszafizetni minden résztvevő számára a befizetett részvételi díjat.

6. Szabadtéri élményséták esetében a Szervező nem számíthat fel kötbért az időjárási körülmények miatti lemondás esetén, ha azok valóban nem teszik lehetővé a séta lebonyolítását.

Ha a séta indulása előtt 1 órával az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a program megvalósítását és várhatóan a séta idején is fennáll ez a helyzet, akkor a Szervező lemondhatja a programot, ez esetben a teljes részvételi díjat visszautalja a Vendég számlájára. Rossz időjárási viszonyok esetén a Szervező felajánlhat más jellegű- vagy rész programot, ez esetben a Vendég ezt nem köteles elfogadni.

7. Ha nem jön össze az előzetesen kijelölt minimális létszám egy adott élménysétára, akkor a Szervező a programot további következmény nélkül lemondhatja.

8. Kérjük, hogy csakis egészségesen, mentálisan és fizikailag megfelelő állapotban, ápolt külsővel vállalja az élménysétán való részvételt! Ha a Szervező a helyszínen úgy ítéli meg, hogy a Jelentkező ezen feltételeknek nem felel meg és veszélyezteti a többi résztvevő egészségét és/vagy a program megvalósíthatóságát, akkor a részvételi díj visszafizetése mellett elutasíthatja a Jelentkező élménysétán való részvételét.

9. Az aktuális járványügyi előírásoknak minden esetben minden résztvevőnek eleget kell tennie, ellenkező esetben a Szervező visszautasíthatja a Vendég élménysétán való részvételét.